strona glowna omnie terapia terapia terapia terapia terapia

AMS Logopeda oferuje usługi diagnozy i terapii w zakresie:

profilaktyki zaburzeń mowy
 • stymulacja rozwoju mowy
 • ocena budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych (wędzidełka podjęzykowego, rozszczepów podniebienia, ortodontyczna).
 • masaż logopedyczny
kształtowania i rozwoju mowy
 • opóźniony rozwój mowy czynnej
 • niedosłuch
 • zaburzenia rozwojowe (opóźniony rozwój psychoruchowy, porażenie mózgowe)
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, di Georg’a itp.)
 • niepełnosprawność umysłowa
 • autyzm
 • zespoły neurologiczne
 • pourazowe zaburzenia mowy
korekty wad wymowy (nieprawidłowa artykulacja głosek)
 • seplenienie ( głoski S,Z,C,Dz; Sz,Ż,Cz,Dż, Ś,Ź,Ć,Dź)
 • reranie (głoska R)
 • substytucje głosek (zamiany głosek w wyrazach)
 • mowa bezdźwięczna (wymawianie bezdźwięczne spółgłosek dźwięcznych)
zaburzenia tempa i płynności mówienia
 • rozwojowa niepłynność mówienia
 • jąkanie
 • przyśpieszone tempo mówienia
 • poprawa wyrazistości mówienia
usprawniania percepcji słuchowej i wzrokowej
 • trening słuchowy
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • ćwiczenia ułatwiające naukę pisania i czytania
 • wykorzystanie Metody Dennisona
wystawiamy opinie dla szkól i przedszkoli

udzielamy konsultacji i porad dla rodziców

Rodzaj i tempo ćwiczeń dostosowujemy indywidualnie do każdego pacjenta.