strona glowna omnie terapia terapia terapia terapia terapia

mgr Anna-Maria Smoleńska,
pedagog specjalny, dyplomowany logopeda
program logopedycznyWYKSZTAŁCENIE:
Jestem z wykształcenia mgr pedagogiki specjalnej (w 1994 r. ukończyłam kierunek Resocjalizację Nieletnich w WSPS w Warszawie z wyróżnieniem ), a później Podyplomowe Studium Logopedyczne na UKSW w Warszawie (również z wyróżnieniem). W czasie studiów podyplomowych odbywałam praktyki w Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy w Szpitalu przy ul. Banacha 1A oraz w Gabinecie Logopedycznym mgr Ewy Ferenz - Lech w SP Nr 141 przy
ul. Szaserów 117 w Warszawie.
ukończone kursy i szkolenia:
  • Kinezjologia edukacyjna I-ego stopnia (Gimnastyka Mózgu)
  • Trening interpersonalny
  • Psychologia klienta
  • Silva – samokontrola i samodyscyplina
  • Liczne szkolenia specjalistyczne
OSIĄGNIĘCIA:
Logopedia jest moją pasją od dziecka. Mam wieloletni kontakt ze środowiskiem osób z uszkodzonym narządem słuchu. Od 3 lat prowadzę także terapię logopedyczną mojej głuchej siostry, po wszczepie implantu ślimakowego. Wzięła ona udział w programie badawczym „ Mechanizm plastyczności mózgu podstawowych ośrodków funkcji poznawczych u pacjenta po wszczepie implantu ślimakowego” pod kierunkiem prof. Niemczyka. Wyniki są rewelacyjne, o czym może świadczyć fakt, że potrafi nie tylko swobodnie porozumiewać się z osobami słyszącymi, ale jest ona jedyną osobą z pośród objętych w/w programem, która nauczyła się rozmawiać przez telefon komórkowy.

Prowadzę zajęcia logopedyczne w trzech prywatnych przedszkolach "Słoneczny domek"- 49 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat oraz w Centrum Integracyjnym w Wołominie - 34 dzieci (opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, substytucje, deformacje, elizje głosek, agramatyzmy, rozwój słownictwa, ćwiczenia słuchu fonematycznego, przygotowanie do właściwej realizacji funkcji szkolnych – w tym również dzieci autystyczne i z Zespołem Downa). Pracuję też w prywatnej przychodni lekarskiej Medycyna Dziecięca w Warszawie Rembertów przy ul. Gawędziarzy 18, (opóźniony rozwój mowy, Zespół Downa, Zespół Di George’a, masaż logopedyczny dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, dyslalia wieloraka, seplenienie, substytucje głoskowe, R uwularne i inne).

Wykształcenie pedagoga specjalnego, długoletni kontakt z niesłyszącymi i doświadczenie w pracy z dziećmi z dodatkowymi dysfunkcjami, pozwalają mi uzyskać dobry kontakt z małymi pacjentami i doskonałe wyniki terapii. Terapia może stać się dla nich świetną zabawą. W pracy wykorzystuję zarówno najnowocześniejsze pomoce multimedialne, tradycyjne gry i zabawki dydaktyczne, a także realizuję własne pomysły, niektóre pomoce tworzone są na potrzeby każdego pacjenta indywidualnie.