strona glowna omnie terapia terapia terapia terapia terapia

CENNIK:

Pełna diagnoza zawiera wywiad rodzinny i ocenę:
 • budowy narządów artykulacyjnych
 • sprawności narządów artykulacyjnych
 • warunków twarzowo-zgryzowych
 • słuchu fizycznego
 • słuchu fonematycznego
 • rozumienia mowy
 • jakości głosu
 • formy wypowiedzi
 • słownictwa
 • struktury słów
 • błędów artykulacyjnych
 • oddychania
 • połykania
 • tempa mowy
 • płynności mowy
TERAPIA: Diagnoza - 120zł
Zajęcia 45 minut - 90zł


DODATKOWO PŁATNE:
Wydanie pisemnej opinii logopedycznej - 120zł
Wydanie zaświadczenia - 30zł