strona glowna omnie terapia terapia terapia terapia terapia

DIAGNOZA: wizyta diagnostyczno-konsultacyjna 60 minut - 100zł

Pełna diagnoza zawiera wywiad rodzinny i ocenę:
 • budowy narządów artykulacyjnych
 • sprawności narządów artykulacyjnych
 • warunków twarzowo-zgryzowych
 • słuchu fizycznego
 • słuchu fonematycznego
 • rozumienia mowy
 • jakości głosu
 • formy wypowiedzi
 • słownictwa
 • struktury słów
 • błędów artykulacyjnych
 • oddychania
 • połykania
 • tempa mowy
 • płynności mowy
TERAPIA: Zajęcia 45 minut - 80zł
Zajęcia 30 minut - 60zł

Karnet: na 10 zajęć 30 minutowych - 540zł
Karnet: na 10 zajęć 45 minutowych - 720zł
(karnet imienny do wykorzystania w trakcie 3 miesięcy).


WYDANIE PISEMNEJ OPINII:
Wizyta diagnostyczna + 20zł