strona glowna omnie terapia terapia terapia terapia terapia

Profilaktyka małych dzieci

Klasyczna terapia z lustrem

Wykorzystanie pomocy multimedialnych

Masaż logopedyczny

Alternatywne i wspomoagające formy komunikacji:

MAKATON

makaton GESTY I SYMBOLE

makaton