strona glowna omnie terapia terapia terapia terapia terapia
program logopedycznyAMS LOGOPEDA OFERUJE SZEROKO
pojętą opiekę logopedyczną:
Diagnozę, profilaktykę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, przychodniach oraz osób indywidualnych. Prowadzimy terapię w instytucjach oraz dojeżdżamy do domu naszych pacjentów.
Zapewniamy:
  • Stymulację rozwoju mowy
  • Profilaktykę zaburzeń mowy
  • Korygowanie wad wymowy
  • Masaż logopedyczny
  • Ocenę budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych (wędzidełka podjęzykowego, rozszczepów podniebienia, ortodontyczną).
zabawy z logopedią
Prowadzimy trening słuchowy, dokonujemy oceny słuchu fonematycznego, wystawiamy opinie dla szkól i przedszkoli, udzielamy konsultacji i porad dla rodziców. Otaczamy opieką również dzieci z wadami rozwojowymi, zespołami genetycznymi i neurologicznymi (Zespół Downa, Di George’a, autyzm, Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ADHD), niedosłyszące, niepełnosprawne umysłowo, z afazją i dysfazją oraz innymi problemami wymagającymi specjalnego podejścia.